Alles over sport logo Citius Altius Sanius

Doelstelling

Doel van dit project is het beoordelen (en valideren) van de effectiviteit van het ondersteunen via stuuracties van de oudere fietsers bij het balanceren van de fiets en fietsers.

Wetenschappelijke uitdagingen

We onderscheiden twee belangrijke wetenschappelijke uitdagingen:

  • begrijpen welke strategie fietsers toepassen voor het balanceren van de fiets;
  • begrijpen hoe de fietser de verschillende vormen van ondersteuning ervaart en welke hij accepteert in het delen van de controle bij het balanceren (tijdens kritieke situaties).

Beide uitdagingen moeten worden opgelost als we een steer-assist fiets willen ontwerpen waarin de fiets en fietser samenwerken. Alleen zo kunnen valpartijen voorkomen worden. Dit is de sleutel voor het ontwerpen van een succesvolle en effectieve steer-assist fiets.

Aanpak

Om ons doel te bereiken, hebben we het project opgedeeld in vier stappen:

  • In de eerste stap bepalen we het theoretisch potentieel van de steer-assist fiets op basis van historische fietsongeval databases.
  • In de tweede stap ontwikkelen we een model dat de beweging van de fiets en fietser kan beschrijven voor verschillende evenwicht-strategieën van fietsers en voor verschillende steer-assist algoritmes. Met dit model kunnen we het theoretisch potentieel van de verschillende steer-assist algoritmes beoordelen.
  • In de derde stap wordt dit model gevalideerd met een fietsval-experiment op een loopband. Voor het experiment wordt een prototype van de stuurondersteuning ontwikkeld en gebruikt.
  • Hetzelfde prototype wordt gebruikt in de vierde stap om de gebruikerservaring van de steer-assist fiets te onderzoeken en te kwantificeren.

“Slimme stuurondersteuning werkt!”

Uitkomsten

De eerste twee stappen hebben twee concrete bevindingen opgeleverd. Ten eerste heeft de steer-assist fiets de potentie om ongeveer een derde van de ernstige verkeersgewonden onder fietsers in Nederland te voorkomen, op basis van historische fietsongeval databases. Ten tweede laat het model dat we ontwikkeld hebben zien dat een verhoogde reactietijd een zeer nadelig effect heeft op de fiets balanceer taak. Dit levert een hypothese op waarom oudere fietsers een groter valrisico hebben, die in de derde stap zal worden getest. Tevens zal de effectiviteit worden getest van steer-assist algoritmes die de balanstaak overnemen voordat de reactietijd is verlopen. 

Op dit moment zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een prototype voor stuurondersteuning en het opzetten van het fietsval experiment.

Projectpartners

Binnen dit project werken we nauw samen met Koninklijke Nederlandse Gazelle, Bosch e-bike, TU Delft en SWOV. 

Meer informatie over valpreventie

Meer weten?